Aleksander Bauknecht

Aleksander Bauknecht
Jahrgang 1984

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studiował także prawo w Berlinie oraz ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą goszczącym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu. Obecnie jest związany z macierzystą uczelnią, na której zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego. Stale współpracuje z jedną z wiodących kancelarii prawnych w Olsztynie.

Aleksander Bauknecht im Netz:

Bücher des Autors

Aleksander Bauknecht
Softcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
29,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
15,99 €
Aleksander Bauknecht
Hardcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
20,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
14,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
12,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €