Gjero Krsteski

Gjero Krsteski
Jahrgang 1979

founder of the PIMF project, agilist, speaker, husband, father and musician...

Gjero Krsteski im Netz:

Bücher des Autors

Gjero Krsteski
Softcover
12,84 €