Małgorzata Augustyniak

Małgorzata Augustyniak
Jahrgang 1970

Dr Małgorzata Augustyniak pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Katedrze Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z historią myśli politycznej i prawnej, która stanowi tło rozważań o społeczeństwie obywatelskim, dyskursie publicznym oraz wybranych zagadnieniach z zakresu etyki. Małgorzata Augustyniak jest autorką wielu artykułów, rozdziałów w monografiach oraz dwóch książek tj. Myśl społeczno-polityczna Edwarda Abramowskiego, Olsztyn 2006; Typy idealne panowania. Założenia epistemologiczne i metodologiczne, Olsztyn 2010.

Bücher des Autors

Małgorzata Augustyniak
Softcover
14,00 €