Paweł Orzechowski

Paweł Orzechowski
Jahrgang 1992

Mgr Paweł Orzechowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji. W trakcie działalności studenckiej zaangażowany w działalność wielu kół naukowych w ramach których realizował szereg projektów naukowych w postaci licznych konferencji. Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo pracy, spory pracownicze oraz zagadnienia związane z szeroko pojętym świadczeniem pracy. Pracę dyplomową oparł na problematycznej kwestii czasu pracy kadry kierowniczej. Gościnnie publikuje teksty na blogu prawniczym objętym tematyką ugody.

Bücher des Autors

Paweł Orzechowski
Softcover
12,00 €