Paweł Polaczuk

Paweł Polaczuk
Jahrgang 1976

Dr Paweł Polaczuk jest doktorem nauk prawnych (teoria i filozofia prawa) i pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego prowadzi zajęcia z teorii i filozofii prawa, teorii państwa, bioetyki, socjologii prawa oraz prawa cywilnego. Zajmuje się teorią sprawiedliwości, teorią władzy, zagadnieniami bioetycznymi, prawem medycznym i farmaceutycznym oraz pojęciem osoby ludzkiej. Dr Polaczuk jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii i Filozofii Prawa (IVR), sekcja Niemcy i sekcja Polska oraz Polsko-Niemieckiego Kręgu Bioetycznego. Dr Polaczuk jest pełnomocnikiem dziekana ds. nauki i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ewaluacji Efektów Kształcenia.

Bücher des Autors

Paweł Polaczuk
Softcover
24,99 €
Paweł Polaczuk
Softcover
15,99 €
Paweł Polaczuk
Hardcover
24,99 €
Paweł Polaczuk
Softcover
30,00 €
Paweł Polaczuk
Softcover
30,00 €
Paweł Polaczuk
Softcover
14,00 €
Paweł Polaczuk
Softcover
12,00 €