Piotr Krajewski

Piotr Krajewski
Jahrgang 1963

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na tym samym uniwersytecie w 2000 r., zaś habilitację w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest pracownikiem Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Bücher des Autors

Piotr Krajewski
Softcover
12,00 €