Aleksander Bauknecht

Aleksander Bauknecht
Jahrgang 1984

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. gościł na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu. Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. hab. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2021 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UWM w Olsztynie. Kierował olsztyńską Szkołą Prawa Niemieckiego pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku. Był także zastępcą burmistrza Dobrego Miasta. Od lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec.

Aleksander Bauknecht im Netz:

Bücher des Autors

Aleksander Bauknecht
Softcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
29,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
15,99 €
Aleksander Bauknecht
Hardcover
24,99 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
20,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
14,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
12,00 €
Aleksander Bauknecht
Softcover
30,00 €