چه بر ما گذشت - مجموعه ای کوچک از اشعار محمد علی قرا گوزلو - Mohammad Ali Gharagozlou
Softcover 14,00 €
In den Warenkorb

چه بر ما گذشت

مجموعه ای کوچک از اشعار محمد علی قرا گوزلو

Beschreibung

....شعر معشوقه ای بود که هرگز مرا ترک نگفت
از کودکی با خود میاندیشیدم که شعر چیست؟
چرا درک کردن این جملات ... weiterlesen

Buch melden

 

Weitere Titel von Mohammad Ali Gharagozlou

  • Digar ab az sar gozasht

  • Der Duft des Jasmins

  • پرده برداشتم از خانه دل...

  • راز اشک

  • Der Duft des Jasmins