Lời kêu gọi thế giới của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hòa bình và đạo lý thế tục - Franz Alt, Dalai Lama
ePUB 1,49 €

Lời kêu gọi thế giới của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hòa bình và đạo lý thế tục

Beschreibung

Hiện tượng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Chiến tranh. Nạn khủng bố. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Trong tình trạng dường như vô vọng của hành ... weiterlesen

Buch melden

 

Weitere Titel von Franz Alt, Dalai Lama

  • Lời kêu gọi thế giới của Đức Đạt Lai ...